banner 00

1º Bachillerato

1º Bachillerato - Curso 2018-19

Área / Materia

Título y Editorial

IDM

ISBN

Cultura Científica

Cultura Científica / N. Rubio, C. Pulido, J. M. Roiz / Anaya/ 2015

castelán

9788467865189

Lingua galega e literatura

Lingua Galega e Literatura 1º Bach./ Isabel González e outros / Baia Edicións / 2015

galego

9788499951690

Lingua castelá e literatura

Lengua castellana y literatura / Antonio Garrido / Edebé / 2015

castelán

9788468320663

Inglés

Student´s Book  Key to Bachillerato 1/ Ben Wetz, K. Gormley / Oxford /2014

inglés

9780194611053

Filosofía

Filosofía 1, AA.VV. Rodeira /  2015

galego

9788483494219

Relixión

Relixión Católica / AA.VV./ SM / 2015

castelán

9788467582383

Matemáticas I

Matemáticas I. SAVIA  Alcaide Guindo, Fernando / SM / 2015

castelán

9788467576566

Física e química

Física y química SAVIA, P. Nacenta, F. de la Prada, J. Puente. / SM / 2015

castelán

9788467576511

Bioloxía e xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía / C. Plaza, J. Hernandez, J. Martinez y otros / Anaya / 2015

galego

9788467828115

Historia do mundo cont.

Historia do mundo contemporáneo.  VV.AA./  Vicens Vives / 2016

galego

9788468238951

Literatura Universal

Literatura universal 1º Bachillerato, Ricardo Lobato y Ana Lahera, Oxford / 2015

castelán

9788467384505

Matemáticas  CC.SS   I

Matemáticas aplicadas a las CC. SS. SAVIA   Alcaide Guindo, Fernando / SM. /2015

castelán

9788467576573

Economía

Economía   SAVIA -15. Cabrera Bautista, Andrés / SM / 2015

castelán

9788467576542

Latín I

Latín 1/ Gómez Espelosín /  SM / 2008

castelán

9788467526509

Caderno de inglés

Workbook Key to Bachillerato1/ Katrina Gormley, R.Storton / Oxford / 2014

ingles

9780194611121

Caderno de francés

En avant! 1 (Cahier) / José C. Ruiz, D. G. Zafra, M. Mouquet / Pearson Longman /2013

francés

9788420540665

Lectura lingua galega

Os nenos da variola,  María Solar / Galaxia  /  2017

galego

9788491510260

A noite do corvo /  Abel Tomé /  Galaxia  / 2018

galego

9788491511700

Lectura lingua castelá

El conde Lucanor / Don Juan Manuel / Edebé / 2016

castelán

9788423688548

Historia del Rey transparente / Rosa Montero / Debolsillo /2012

castelán

9788490629239

Lectura Filosofía

1984 / George Orwell  /  Debolsillo / 2018

castelán

9788499890944

Lectura literatura universal

Hamlet / W. Shakespeare / Espasa Libros SL/ 2010

castelán

9788467033380

 

Pontevedra, 15 de xuño de 2018
O Director

Asdo.: Francisco Javier Barros Sanmartín