COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

- Presidente:

Dª Marta Sineiro de Saa, Directora Xeral

- Representantes da Entidade Titular:

Don Francisco Javier Barros Sanmartín (Secretario do Consello)

Dª María Goretti Canario Cacabelos

P. Alfredo Benjamín Fernández de la Riva, msc

- Representantes dos Pais/Nais:

Dª María del Mar Soler Rodríguez

Don Carlos Sevillano Torrado

Dª Beatriz Rodrigo Dapena

Dª María Jesús Córdoba Barcala (AMPA)

- Representante do  Persoal de Administración e Servizos: 

Don Manuel Martínez Torres

- Representantes do Profesorado:

Don Gerardo Calvo Rodríguez

Dª Vanesa Marcial Álvarez

Don Javier Parrado Rodríguez

Cintia Fernández López

- Representantes dos Alumnos:

Daniel Acuña Acuña

Carlota Vázquez Rodríguez