banner 00

Composición Consejo Escolar

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2018-19

- Presidente:

Don Francisco Barros Sanmartín, Director

- Representantes da Entidade Titular:

P. Alfredo Benjamín Fernández de la Riva, msc
Dª María Teresa Bernal Sánchez
Don Eduardo Prado Souto

- Representantes dos Pais/Nais:

Dª Mariana Fernández García-Borregón

Don Jose Don Jose Carlos Mera Rodríguez

Don Fidel Riobó Soaxe

Dª Graciela Beatriz Moldes Benítez

- Representante do  Persoal de Administración e Servizos: 

Don Manuel Martínez Torres

- Representantes do Profesorado:

Don Gerardo Calvo Rodríguez

Dª Patricia Melero Adrio

Don Javier Parrado Rodríguez

Don Juan María Sánchez Curto

- Representantes dos Alumnos:

Dª Aitana Sanmartín Iglesias

Don Martín González Paz