banner 00

5º Ed. Primaria

5º Primaria - Curso 2018-19

Área / Materia

Título y Editorial

ISBN

IDM

Lingua Castelá

Lengua 5º SAVIA (Trimestral)/ Begoña Oro, Araceli Calzado … / SM / 2014

9788467569926

Castelán

Lingua Galega

Lingua 5º CELME (Trimestral) / VicentMarzá, Patricia Pedraza … / SM Xerme / 2014

9788498544213

Galego

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 5º CELME (Integrado) / Isabel Pueyo e outros / SM Xerme / 2014

9788498544244

Galego

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 5º CELME  (Integrado) / Ezequiel Parra e outros / SM Xerme  / 2014

9788498544282

Galego

Matemáticas

Matemáticas 5º SAVIA  (Trimestral) / Mercedes Garín, José M. Vidal,… / SM / 2014

9788467569933

Castelán

Música

Música5º CELME / .Sara Rodríguez, CarmenGil,........ / SMXerme / 2014

9788498544145

Galego

Idioma Estranxeiro

Kid´sBox 5, ActivityBook, SecondEdition/ Caroline Nixon, Michael Tomlinson /Cambridge/2014

9788490364369

Inglés

Relixión

Religión Católica 5º NuevoKairé / .............. / SM-PPC / 2015

9788467580877

Castelán

C. actividades de inglés

Kid´sBox 5, ActivityBook , SecondEdition/ Caroline Nixon, Michael Tomlinson /Cambridge/2014

9788490364376

Inglés

Lectura  ( 5º A, B y C)

Avións de papel/ Xavier Estévez/ Xerais / 2017

9788491211907

Galego

Lectura (5º A)

La niña invisible / David Peña/ SM/ Barco de Vapor / 2018

9788491076346

Castelán

Lectura (5º B)

Poemar o mar /Antonio García Teijeiro / Xerais/ Colección Merlín / 2017

9788461210184

Galego

Lectura (5º C)

3333/ Ricardo Gómez / El barco de vapor / SM / 2015

9788467577860

Castelán

Lentura Inglés (5ºA, B y C)

 Bathsheba the Witch / J. E. Cammack  / Black Cat – Vicens Vives / 2013

9788431690991

Inglés

 

Pontevedra, 15 de xuño de 2018
O Director

Asdo.: Francisco Javier Barros Sanmartín