banner 00

1º Ed. Primaria

1º Primaria - Curso 2018-19

Área / Materia

Título y Editorial

ISBN

IDM

Lingua castelá

Lengua 1º SAVIA (Trimestral) Mar de Palabras / Nadia Aguiar, María D,/ SM / 2014

9788467570229

Castelán

Ciencias Sociais

CC Sociais1º CELME (Integrado) / Mercedes Garín, Sergio López, /SM Xerme / 2014

9788498544367

Gallego

Ciencias da Natureza

CC da Natureza 1º CELME (Integrado) /Mercedes Garín, Sergio L / SM Xerme/ 2014

9788498544374

Gallego

Matemáticas

Matemáticas 1º MAS SAVIA (Trimestral) / Javier Bernabeu, Mercedes G. / SM / 2018

9788491076674

Castelán

Relixión

Nuestra casa. / Varios Autores /SM / 2018

9788491076445

Castelán

Idioma estranxeiro

 (inglés)

All about us Classbook 1 / Vanessa Reilly../ Oxford /2017

All abuot us Activitybook 1/ Vanessa Reilly../ Oxford / 2017

9780194562188

9780194562355

Inglés

Música

Música 1º celme /  Sara Rodríguez, Carmen Gil,........    / SM Xerme / 2014

9788498544152

Gallego

Lectura (1º A )

Tico-tic lecturas1 /Antonio basanta y Luis Vázquez/ Anaya 2011

9788466797146

Castelán

lectura  (1º B)

El regalo de cumpleaños – lecturas 1 / Vicente Aldeanuela e outros / SM /2005

9788467512724

Castelán

lectura  (1º C)

12 colores, lectura 1º primaria / Begoña Oro / SM. / 2014

9788467571448

Castelán

Lectura (1º A)

Alicia sabe voar – Lecturas 1 / Paula Carballeira / Anaya / 2006

9788466742269

Gallego

Lectura (1º B)

Rolda de lecturas 1/ Montserrat Camps y Nuria Fabrés/ Anaya 2011

9788466790185

Gallego

Lectura (1º C)

Xanela de cores / Mª Guillermo Díaz e outros / Anaya / 2000

9788420795140

Gallego

Lectura (1º C) Os libros de Merlín. Lecturas 1. / Oscar Gonzalez, Susana Pernas, Rosana Rodiles / Editorial Xerais / 2017 9788499145105 Gallego

 

Por mor de descatalogación do libro de lectura Xanela de cores de 1º Primaria C, vémonos na obriga de facer o pertinente cambio por Os libros de Merlín. Lecturas 1. Autores: Oscar Gonzalez, Susana Pernas, Rosana Rodiles, da Editorial Xerais, editado no ano 2017

Sagrado, 13 de xullo de 2018
O Director

Asdo.: Francisco Javier Barros Sanmartín