banner 00

Composición Consejo Escolar

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2017-18

- Presidente:

Don Francisco Barros Sanmartín, Director

- Representantes da Entidade Titular:

P. Alfredo Benjamín Fernández de la Riva, msc
Dª María Teresa Bernal Sánchez
Don Eduardo Prado Souto

- Representantes dos Pais/Nais:

D. Fidel Riobó Soaxe
D. Francisco Javier Diz Gómez
D. David José Lariño Calviño
Dª Graciela Beatriz Moldes Benítez

- Representante do  Persoal de Administración e Servizos: 

Don Manuel Martínez Torres

- Representantes do Profesorado:

Don José Estarque Moreno
Doña Marta María Fernández Dorrío
Don Juan María Sánchez Curto

- Representantes dos Alumnos:

Dª Sofía Martínez Ortego
Dª Duna García Enríquez