banner 00

4º ESO

4º ESO

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

IDM

ISBN

4º ESO

Lingua castelá e literatura

Lengua y literatura ESO4 / Antonio Garrido / Edebé / 2016

castelán

9788468318448

4º ESO

Lingua galega e literatura

Lingua galega e literatura 4º ESO. LOMCE  / Cilha Lourenço e outros/ Baia Edicións /2016

galego

9788499951959

4º ESO

Idioma estranxeiro (Inglés)

Succeed in english  4  SB     BEN WEZT&BESS BRADFIELD  Editorial Oxford 2014

inglés

9780194844277

4º ESO

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia 4. Aula 3d /VV.AA / Vicens Vives / 2016

galego

9788468236346

4º ESO

Matemáticas  Académicas

Matemáticas Académicas – SAVIA / F. Alcaide/ J. Hernández / SM /2016

castelán

9788467586930

4º ESO

Economía

Economía – SAVIA / Andrés Cabrera / SM / 2016

castelán

9788467586916

4º ESO

I.A.E.E.

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial / R. Castro / Anaya / 2016

castelán

9788469811573

4º ESO

Relixión

Religión católica Proyecto Ágora / Juan Yzuel, J.Navarro, J. Sánchez/ SM-ppc/  2016

castelán

9788467587302

4º ESO

Bioloxía e xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía /  E. Pedrinaci, C. Gil, J.A. Pascual / SM / 2016 

galego

9788498546118

4º ESO

Física e Química

Física y Química. SAVIA  Cañas Cortázar, Ana;Viguera Llorente, Jesús / SM / 2016

castelán

9788467586985

4º ESO

Latín

Latín 4º ESO / Garrido, A. / Edebé / 2012

castelán

9788468305028

4º ESO

TIC´s

Tecnologías de la informacion-SAVIA   /Javier Bueno  / SM / 2016

castelán

9788467587043

4º ESO

2º Idioma estranxeiro (Francés)

Trop bien 4! / Maxime, A,  / Pearson Longman / 2014 

francés

9788498377156

4º ESO

Caderno de inglés

Succeed in english  4 WB   BEN WEZT&BESS BRADFIELD  Editorial Oxford 2014

inglés

9780194844284

4º ESO

Lectura lingua galega

Ollos de auga / Domingo Villar / Galaxia /  2006

galego

9788482889276

Poetízate / Fran Alonso / Xerais / 2011 

galego

9788499142500

4º ESO

Lectura lingua castelán

La ratonera /  Agatha Christie / Vicens Vives/2013

castelán

9788431690908

Como agua para chocolate / Laura Esquivel / Punto de lectura / 2014

castelán

  9788466327954

 

Pontevedra, 30 de xuño de 2017
O Director

Asdo.: Francisco Javier Barros Sanmartín