Composición Consejo Escolar

Imprimir

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2020-21

- Presidente:

Dª Marta Sineiro de Saa, Directora Xeral

- Representantes da Entidade Titular:

Don Francisco Javier Barros Sanmartín

Dª María Teresa Bernal Sánchez

P. Alfredo Benjamín Fernández de la Riva, msc

- Representantes dos Pais/Nais:

Dª Mariana Fernández García-Borregón

Don Jose Carlos Mera Rodríguez

Don Fidel Riobó Soaxe

Dª Graciela Beatriz Moldes Benítez

- Representante do  Persoal de Administración e Servizos: 

Don Manuel Martínez Torres

- Representantes do Profesorado:

Don Gerardo Calvo Rodríguez

Dª Patricia Melero Adrio

Don Javier Parrado Rodríguez

Don Juan María Sánchez Curto

- Representantes dos Alumnos:

Don Martín González Paz

Don Yago Somoza González