Composición Consejo Escolar

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2020-21

- Presidente:

Dª Marta Sineiro de Saa, Directora Xeral

- Representantes da Entidade Titular:

Don Francisco Javier Barros Sanmartín

Dª María Goretti Canario Cacabelos

P. Alfredo Benjamín Fernández de la Riva, msc

- Representantes dos Pais/Nais:

Dª Mariana Fernández García-Borregón

Don Jose Carlos Mera Rodríguez

Dª Beatriz Rodrigo Dapena

Dª María Jesús Córdoba Barcala (AMPA)

- Representante do  Persoal de Administración e Servizos: 

Don Manuel Martínez Torres

- Representantes do Profesorado:

Don Gerardo Calvo Rodríguez

Dª Patricia Melero Adrio

Don Javier Parrado Rodríguez

Cintia Fernández López

- Representantes dos Alumnos:

Daniel Acuña Acuña

Olga Argibay Pajariño