banner 00

3º Ed. Primaria

3º Primaria - Curso 2018-19

Área / Materia

Título y Editorial

ISBN

IDM

Lingua Castelá

Lengua 3º SAVIA (Trimestral) / Begoña Oro, María Duque,... / SM / 2014

9788467569957

Castelán

Lingua galega

Lingua 3º CELME (Trimestral) / Amparo Cantalejo, Alfonso Guerra, ... / SM Xerme / 2014

9788498544206

Galego

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 3º CELME  (Integrado) / Alicia Soria e outros / SM Xerme /  2014

9788498544275

Galego

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 3º  CELME (Integrado) /JoséLuis Pérez e outros /SM Xerme /2014

9788498545166

Galego

Matemáticas

Matemáticas  4º SAVIA (Trimestral) / Mercedes Garín, Ana Carvajal,...  / SM  / 20124

9788467569988

Castelán

Relixión

Religión Católica 3º  NuevoKairé  / SM / / 2015

9788467580853

Castelán

Idioma Estranxeiro

Kid´sBox 3, Pupil´sBook, SecondEdition / Caroline Nixon, Michael Tomlinson  / Cambridge / 2014

9788490364284

Inglés

Música

Música 3º CELME  /Sara Rodríguez, CarmenGil,.... / SM Xerme / 2014 

9788498544138

Galego

Lectura (3º A)

Muros / Fernández Paz, Agustín / El barco de vapor / SM / 2018

9788491072577

Castelán

Lectura (3º B)

“ O trompetista e a lúa” /Xelis de toro. Editorial Xerais  / 2015

9788499148489

Galego

Lectura  (3º C)

Frai Perico y su borrico / Juan Muñoz Martín/ SM / Barco de Vapor / 2017

9788467589283

Castelán

Lectura

A illa das morsas/ Paula Carballeira/ Anaya 2008

9788466775021

Galego

Lectura Os libros de Merlín. Lecturas 3 / Oscar Gonzalez, Susana Pernas, Rosana Rodiles / Editorial Xerais / 2008 9788497827843 Galego

Cuaderno Actividades Inglés

Kid´s Box 3, ActivityBook , SecondEdition / Caroline Nixon, Michael Tomlinson / Cambridge / 2014

9788490364291

Inglés

 

Por mor de descatalogación do libro de lectura de 3º Primaria A illa das morsas, vémonos na obriga de facer o pertinente cambio por Os libros de Merlín. Lecturas 3. Autores: Oscar Gonzalez, Susana Pernas, Rosana Rodiles, da Editorial Xerais, editado no ano 2008

Sagrado, 13 de xullo de 2018
O Director

Asdo.: Francisco Javier Barros Sanmartín