banner apasionados por la vida

Actos religiosos

NOTA DOS BISPOS DA PRIVINCIA ECLESIÁSTICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

NOTA DOS BISPOS DA PRIVINCIA ECLESIÁSTICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SOBRE AS NOVAS MEDIDAS ANTE A EXPANSIÓN DO “CORONAVIRUS” NOS ACTOS RELIXIOSOS

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2020

Ante a situación creada pola propagación do virus Covid19, a responsabilidade polo ben da saúde propia e do próximo lévanos a adoptar algunhas medidas destinadas a evitar a propagación da enfermidade con ocasión das nosas celebracións litúrxicas e encontros pastorais. É unha responsabilidade cidadá e cristiá, e un deber do amor ao próximo, previr o contaxio nestes momentos. Estas novas medidas engádense ás xa ofrecidas na Nota dos Bispos da Provincia eclesiástica de Santiago de Compostela do pasado 8 de marzo.

Como indicación xeral, en espera doutras medidas que poidan ser adoptadas polo Ministerio de Sanidade ou pola Consellería da Xunta de Galicia, queremos invitar a todos os fieis a seguir as disposicións dadas polas nosas autoridades sanitarias, e particularmente a aqueles que pertencen a grupos considerados de risco, segundo os criterios oficiais das autoridades sanitarias autonómicas.

Dadas as advertencias primeiras, establecemos:

 1. Catequese

Suspéndense os encontros parroquiais, arciprestais e diocesanos de catequeses, en principio ata despois de Semana Santa.

 1. Actividades formativas

Suspéndense, ata nova indicación, todos os encontros programados polas distintas Delegacións ou Secretariados diocesanos e polos Arciprestados e as Parroquias. Igualmente aconséllase ás diferentes asociacións e movementos da nosa Igrexa diocesana que suspendan posibles encontros previstos.

 1. Acción caritativa

Polo que se refire á actividade das Cáritas parroquiais, interparroquais e diocesanas, non se cerraran os espazos dedicados á actividade caritativa. Pero se invita a extremar a prudencia na atención individualizada.

 1. Museos, bibliotecas e arquivos

Seguindo a recomendación das autoridades autonómicas, polo momento permanecerán pechados ao público os museos, as bibliotecas e os arquivos dependentes das Dioceses.

 1. Celebracións litúrxicas

Ademais das indicacións xa dadas previamente respecto á necesidade de evitar contacto físico nas celebracións litúrxicas e de observar as necesarias medidas hixiénicas, engádese:

 • Dispénsase aos fieis cristiáns das dioceses da Provincia eclesiástica de Santiago de Compostela da asistencia á celebración eucarística, os domingos e festas de precepto (cf. Can. 1248, 2 CIC).
 • Pedimos as persoas pertencentes a grupos de risco que non participen fisicamente na Eucaristía diaria ou dominical, podendo seguir a celebración da Santa Misa polos medios audiovisuais. Suxírese igualmente a conveniencia dun momento de oración, que podería ser, por exemplo, con Evanxeo do día ou co Santo Rosario. Esta recomendación inclúe aos sacerdotes en situación médica de risco a quenes pedimos que non celebren a eucaristía na parroquia.
 • De acordo coa recomendación das autoridades sanitarias sobre a limitación do aforo en espazos cerrados, as asembleas litúrxicas non deben superar as 50 persoas; cando o templo é moi espazoso, o límite sería un terzo da capacidade total.
 • Estas indicacións aplicaranse igualmente para as celebracións litúrxicas da Semana Santa. Os responsables das Confrarías deberán seguir as orientacións das autoridades sanitarias.
 • No que respecta aos funerais, vodas e bautizos han de participar só os familiares achegados.
 • Polo que se refire ás Confirmacións teñen que suspenderse.
 • Pospóñanse as celebracións de aniversarios ata despois de Semana Santa.
 • Rógase que se pospoña, do mesmo xeito, calquera outra celebración que non sexa urxente.
 • Para o sacramento da penitencia, úsense espazos que permitan cumprir coas esixencias hixiénicas indicadas polas autoridades sanitarias.

Os templos da nosa Diocese seguirán abertos, agás que as autoridades sanitarias digan o contrario, como signo de esperanza e a disposición dos fieis para 1que poidan ir a rezar, sen aglomeracións e vivir en silencio estes momentos difíciles. Aos fieis lémbraselles a posibilidade de contactar coa súa Parroquia para calquera necesidade, especialmente para a recepción de sacramentos como, por exemplo, a Penitencia ou a Eucaristía.

Estamos a vivir un tempo de desconcerto, aínda que sabemos que Deus na súa providencia está pendente de nós pois non é alleo a canto nos pasa. Habemos de pedir nestes momentos que nos axude a vivir esta realidade con sentido profundamente cristián.

De acordo coa nosa fe, que nos invita a confiar sempre en Deus, exhortamos á oración a todo o Pobo de Deus, encomendando ao Señor e a Santísima Virxe María esta situación que atravesamos. Rogamos en particular que os presbíteros ofrezan a Santa Misa pola saúde do nos pobo, particularmente dos enfermos e do persoal sanitario; e que esta intención estea presente no rezo da Liturxia das Horas, e na oración das nosas comunidades de vida consagrada, particularmente contemplativas.

Os cristiáns habemos de responder con responsabilidade e a través da caridade, xerando novas formas de presenza e de coidado, moi particularmente cara as persoas soas ou abandonadas. Agora mais ca nunca necesitamos renovar a nosa confianza en Deus e reavivar en nos o don da caridade. Así mesmo agradecemos o traballo abnegado que están a realizar os profesionais sanitarios e investigadores científicos, así como os axentes da pastoral da saúde.

Estas medidas, e outras que eventualmente se puidesen tomar, á espera das indicacións das autoridades ante o novo escenario de estado de alarma, teñen carácter temporal. E estarán en vigor en principio ata despois de Semana Santa.

+ Julián, Arcebispo de Santiago.

+ Luis, Bispo de Tui-Vigo.

+Alfonso, Bispo de Lugo.

+ José Leonardo, Bispo de Ourense.

+ Luis Ángel cmf, Bispo de Mondoñedo-Ferrol.

+ Jesús, Bispo Auxiliar de Santiago

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.