6º Infantil: Roteiro pola cidade

28, 29 de novembro e 3 de decembro de 2019

Ás familias do alumnado de 6º de Ed. Infantil:

Os días 28 e 29 de novembro e 3 de decembro, o alumnado de 6º de E. Infantil realizará unha saída entre as 10:00 e as 12:00 horas para facer un roteiro pola cidade de Pontevedra dentro do proxecto “A miña cidade”. Concretamente as visitas organizámolas do seguinte xeito::

O custo da visita é asumido pola ANPA, mais ao tratarse dunha actividade a realizar fora do centro, rogamos nos devolvan asinado o impreso de autorización ou ben poden dar o seu consentimento vía plataforma (premendo botón “Autorizacións”) para que teñamos constancia da asistencia ou non do seu fillo/a e así poder facer as previsións oportunas.

Un cordial saúdo,

A DIRECCIÓN