banner 00

3º Ed. Primaria - Visita ao Concello de Pontevedra

26 e 27 de marzo de 2019

Ás familias do alumnado de 3º de Primaria:

Os días 26 e 27 do presente mes de marzo, o alumnado de 3º de E. Primaria realizarán unha saída entre las 09:30 e as 12:30 horas para facer unha visita ao Concello de Pontevedra. Concretamente as visitas organizámolas do seguinte xeito:

Día 26 3º B + ½ 3º A de E. P.
Día 27 3º C + ½ 3º A de E. P.

O custo da visita é asumido pola ANPA. Ao tratarse dunha actividade a realizar fora do centro, rogamos nos devolvan asinado o impreso de autorización ou ben poden dar o seu consentimento vía plataforma (premendo botón “autorizaciones”) para que teñamos constancia da asistencia ou non do seu fillo/a e así poder facer as previsións oportunas.

Un cordial saúdo.

A DIRECCIÓN