banner 00

5º Primaria: Roteiro pola cidade

18,19 e 20 de febreiro de 2019

Ás familias do alumnado de 5º de Primaria:

Os días 18, 19 e 20 do presente mes de febreiro, o alumnado de 5º de E. Primaria realizarán unha saída entre las 09:30 e as 12:30 horas para facer un roteiro pola cidade de Pontevedra en colaboración co Concello de Pontevedra. Concretamente as visitas organizámolas do seguinte xeito::

  • Día 18: 5º Primaria C
  • Día 19: 5º Primaria B
  • Día 20: 5º Primaria A

O custo da visita é asumido pola ANPA, mais ao tratarse dunha actividade a realizar fora do centro, rogamos nos devolvan asinado o impreso de autorización ou ben poden dar o seu consentimento vía plataforma (premendo botón “Autorizacións”) para que teñamos constancia da asistencia ou non do seu fillo/a e así poder facer as previsións oportunas.

Un cordial saúdo,

A DIRECCIÓN