banner 00

Objetivos 2017-18

sagrado alén das aulas

OBJETIVOS CURSO 2017-18

OB1.- Alén das aulas: Lema para o presente curso.

            1.1.- Fornecer as metodoloxías e as actividades que potencien a aprendizaxe dos alumnos: Estimulación Temperá, Intelixencias múltiples, Traballo Cooperativo, Aprendizaxe e Servizo, Destrezas de Pensamento…

            1.2.- Fornecer os proxectos postos en marcha no curso anterior: Proxecto Recreo, Proxecto Horta Escolar,

OB.2.- Desenvolvemento dun Plan Estratéxico para os vindeiros anos.

            2.1.- Rediseño do Plan de Formación de Centro

            2.2.- Estudo de alianzas e convenios con entidades públicas e privadas

            2.3.- Estudo de implantación de Novos Recursos Tecnolóxicos

OB.3.-  Desenvolvemneto dos diferentes Plans que emanan do Proxecto Lingüístico de Centro

            3.1.- Consolidación do Proxecto de Biblioteca Escolar

            3.2.- Estudo e Solicitude de incorporación a centro da rede Plurinfantil e Pluribach

OB.4.- Recreación de espacios de Coordinación Vertical no ámbito pedagóxico.

            4.1.- Relacionados con ámbitos académicos-curriculares

            4.2.-  Relacionados cos diferentes proxectos que se veñen desenvolvendo

OB.5.- Consolidar a organización, coordinación e funcionamento das medidas ancamiñadas á mellora da Atención á Diversidade.