banner 00

2º Bachillerato

2º Bachillerato

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

IDM

ISBN

2º  BCHTO

L. galega e literatura II

Lingua galega e Literatura / A. Nieto Pazó, X. Troitiño Fraiz / Anaya / 2016

galego

9788469813812

2º  BCHTO

L. castelá e literatura II

Lengua castellana y literatura2/ Antonio Garrido / Edebé / 2016

castelán

9788468317458

2º  BCHTO

L. estranxeira II (Inglés)

Key to bachillerato 2 SB     BEN WETZ  Editorial Oxford  2014

inglés

9780194611190

2º  BCHTO

Historia de España

Historia de España. Galicia / VV. AA. / Vicens Vives /2016

galego

9788468236377

2º  BCHTO

Relixión

Relixión Católica  / Xavier Cortés, Gaspar Castaño / SM XERME / 2008

galego

9788498540888

2º  BCHTO

Matemáticas II

Matemáticas II – SAVIA / F. Alcaide, J. Hernandez  /  SM / 2016

castelán

9788467587135

2º  BCHTO

Física

Física 2º Bacharelato / VV.AA. /  SM / 2016

castelán

9788467587210

2º  BCHTO

Química

Química 2º Bachillerato Savia.  del Barrio Barrero, Jose Ignacio / SM / 2016

castelán

9788467587227

2º  BCHTO

Bioloxía

Bioloxía / C. Plaza, J. Hernández, J. Martínez, P. Castro. FJ. Medina, / Anaya / 2016

galego

9788469813553

2º  BCHTO

Mat.  aplicadas CC SS II

Matemáticas alicadas CC.SS. II – SAVIA / F. Alcaide, J. Hernandez  /  SM / 2016

castelán

9788467587142

2º  BCHTO

Economía de la empresa

Economía de la  Empresa / Andrés Cabrera / SM  / 2016

castelán

9788467587128

2º  BCHTO

Xeografía

Xeografía /  Mª Concepción Muñoz / ANAYA / 2016

galego

9788469813638

2º  BCHTO

Historia da Arte

Historia do Arte / VV.AA. / Vicens Vives / 2016

galego

9788468236384

2º  BCHTO

Caderno de Inglés

Key to bachillerato 2 WB  /  Katrina Gormley /  Editorial Oxford  / 2014

inglés

9780194611268

2º  BCHTO

Lectura lingua castelá

Crónica de una muerte anunciada /  G. García Márquez / Debolsillo /  2003

castelán

9788497592437

2º  BCHTO

Romancero Gitano  /  Federico García Lorca / Editorial Cátedra / 2011

castelán

9788437627496

2º  BCHTO

La verdad sobre el caso Savolta  / Eduardo Mendoza. / Ed. Austral  / 2015

castelán

9788432224867

2º  BCHTO

La fundación / Antonio BueroVallejo / Ed. Austral / 2006

castelán

9788467021486

 

Pontevedra, 30 de xuño de 2017
O Director

Asdo.: Francisco Javier Barros Sanmartín