banner 00

1º ESO

1º ESO

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

IDM

ISBN

1º ESO

Lingua castelá e literatura

Lengua y literatura ESO1 / Antonio Garrido / Edebé / 2015

castelán

 9788468320625

1º ESO

Lingua galega e literatura

Lingua Galega e literatura 1ºESO / Cilha Lourenço e outros. / Baia Edicións / 2015

galego

 9788499951676

1º ESO

Inglés

Succeed in english 1 SB. OXFORD  / 2013

inglés

 9780194844000

1º ESO

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia.  Albet Mas, D.Bosch Mestres, M.García  y otros / Vicens Vives  / 2015

galego

 9788468231211

1º ESO

Matemáticas

Matemáticas eso 1 proyecto savia  SM  Miguel Nieto; Antonio Moreno; Maestre Blanco / 2015

castelán

9788467575941

1º ESO

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía Celme-15/ E. Pedrinaci, C. Gil, J.A. Pascual, A. J. Hidalgo / S.M./ 2015

galego

9788498545227

1º ESO

Relixión

Relixión Ágora Savia-15  Javier Cortés Soriano. SM 2015

castelán

9788467582369

1º ESO

Francés

Trop bien! 1 / Calleja, Maxime, Bertrand/ Pearson/ 2014.         

francés

9788498376975

1º ESO

Caderno de inglés

Succeed in english 1 WB  OXFORD  / 2013

inglés

9780194844031

1º ESO

Lectura lingua galega

Os megatoxos e o aprendiz de druída. / Anxo Fariña  /  Xerais / 2012

galego

9788499143576 

Chamádeme Simbad  /  Francisco Castro / Galaxia / 2009

galego

9788498651478

1º ESO

Lectura lingua castelá

El retrato de Carlota / Ana Alcolea  / Anaya  / 2003 

castelán

9788466727273

El Profesor de Música  /  Hassan, Y /  Edelvives  /  2010

castelán

9788426352101

 

Pontevedra, 30 de xuño de 2017
O Director

Asdo.: Francisco Javier Barros Sanmartín