banner contacto lazonaranja

Oferta educativa 1º Bacharelato

Curso 2021-22

1º Bacharelato Oferta 2021

Para o vindeiro curso ofértase o Primeiro de Bacharelato en dúas modalidades: Humanidades e Ciencias Sociais, e Ciencias coas seguintes materias e carga horaria semanal:

1º Bach - HUMANIDADES E CC.SS.

INGLÉS I (3 h)

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA I (3 h)

LINGUA GALEGA E LITERATURA I (3 h)

FILOSOFÍA (3 h)

EDUCACIÓN FÍSICA (2 h)

RELIXIÓN (1 h)   

 

HUMANIDADES

CIENCIAS  SOCIAIS

LATIN I (4 h)

MATEMÁTICAS APL. ÁS CC.SS. I (4 h)

 

TRONCAIS DE OPCIÓN

(Elexir dúas entre as seguintes)

 • ECONOMÍA (4 h)
 • GREGO (4 h)
 • HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO (4 h)
 • LITERATURA UNIVERSAL (4 h)

ESPECÍFICAS: Elixe unha destas dúas opcións

OPCIÓN A

OPCIÓN B

Elixe unha:

 • ECONOMÍA  (4 h)
 • HISTORIA DO MUNDO CONT. (4 h)
 • LITERATURA UNIVERSAL (4 h)
 • LATÍN I (4 h)
 • MATEMÁTICAS APLICADAS  I (4 h)

TECN. INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN I  (2 h)

Elixe unha:

 • CULTURA CIENTÍFICA (2 h)
 • FRANCÉS I (2 h)

 

 

1º Bach - CIENCIAS

FILOSOFÍA (3 h)

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA I (3 h)

LINGUA GALEGA E LITERATURA I (3 h)

MATEMÁTICAS I (4 h)

RELIXIÓN (1 h)

EDUCACIÓN FÍSICA (2 h)

INGLÉS I (3 h)

 

TRONCAIS DE OPCIÓN

(Elexir dúas entre as seguintes)

 • BIOLOXÍA E XEOLOXÍA (4 h)
 • DEBUXO TÉCNICO I (4 h)
 • FÍSICA E QUÍMICA (4 h)

ESPECÍFICAS: Elixe unha destas dúas opcións

OPCIÓN A

OPCIÓN B

Elixe unha:

 • BIOLOXÍA E XEOLOXÍA (4 h)
 • DEBUXO TÉCNICO I (4 h)
 • FÍSICA E QUÍMICA (4 h)
 • ECONOMÍA (4 h)

TECN. INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN I  (2 h)

Elixe unha:

 • CULTURA CIENTÍFICA (2 h)
 • FRANCÉS I (2 h)

 

1º Bacharelato Oferta 2021 22